Skadehjälp

När en skada/krock händer får ni omedelbart hjälp hos Oss!


Vi gör skadegranskningen av ert fordon GENAST, samt hjälper er med ifyllandet av SKADEANMÄLAN till Försäkringsbolaget.
SKADEKALKYLEN och SKADEANMÄLAN skickas på electroniskväg till försäkringsbolaget.
Detta betyder att reparationen kommer snabbt igång.

Skadeanmälan till Försäkringsbolaget